Warunki współpracy


Ogólne warunki współpracy


1.       SPRZEDAWCA dla podmiotów spełniających określone kryteria finansowe umożliwia formę kredytu kupieckiego polegającą na odroczonej płatności, przy czym wysokość i termin kredytu jest ustalana indywidualnie. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z warunkami i zasadami uzyskania kredytu U SPRZEDAWCY.


2.       Koszty transportu:


a.   koszty transportu ponosi KONTRAHNET, chyba że Strony wyraźnie postanowią inaczej. O koszcie transportu decyduje łączna suma gabarytów i mas produktów zamówionych przez KONTRAHENTA. Szacunkowy koszt transportu jest podawany przy składaniu Zamówienia. Ostateczny koszt transportu jest podawany przy potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji.


b.      zamówienia odbierane osobiście z magazynu SPRZEDAWCY nie są objęte kosztami transportu.


3.       Zamówienie może być dokonane przez internetowy system sprzedaży e-fca.com.pl, pisemnie, telefonicznie lub faksem.


4.       Zamówienie złożone poprzez system internetowy e-fca.com.pl jest traktowane jako zamówienie pisemne.


5.   SPRZEDAWCA dołoży wszelkich starań, aby Zamówienia z wysyłką krajową, na produkty oznaczone w systemie „Wysyłka w 24h” zostały wysłane najpóźniej w następny dzień roboczy.


6.    Odbiory osobiste towaru bezpośrednio z naszych magazynów możliwe są w Niepołomicach w godzinach 08:00 - 16:00 po dokonaniu wcześniej awizacji odbioru.


7.  Zwrot towaru może nastąpić tylko po zarejestrowaniu zwrotu i zatwierdzeniu możliwości zwrotu przez SPRZEDAWCĘ (w systemie e-fca.com.pl) lub wystosowaniu e-mail do Opiekuna Handlowego, zaś SPRZEDAWCA obciąży w takim przypadku KONTRAHENTA kosztami związanymi z obsługą zwrotu, w wysokości od 50,- PLN netto. Zwroty bez uzgodnienia i potwierdzenia u Opiekuna Handlowego nie będą przyjmowane.


8.  Zwroty środków do odbiorców SPRZEDAWCY możliwe będą tylko w uzasadnionych sytuacjach, merytorycznie potwierdzonych przez Dział Finansowy SPRZEDAWCY, po dokonaniu wcześniejszych kompensat.


9.   Serwis e-fca.com.pl dla klientów SPRZEDAWCY, udostępniający na bieżąco informacje o produktach, cenach, dostępności towarów, umożliwiający bezpośrednie składanie zamówień, dostępny jest po akceptacji WARUNKÓW Współpracy i wymaga rejestracji użytkownika. W tym celu należy skorzystać z formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie www.fca.com.pl/b2b.


10.   Do kontaktu z KONTRAHENTEM SPRZEDAWCA wykorzystuje dane z formularza rejestracyjnego. Prosimy o precyzyjne wypełnienie tego formularza, a w szczególności podanie właściwych adresów e-mail, numerów telefonów i faksów.